Lexnova
Média

Newsletter Duben 2024: Dotace na vzdělávání zaměstnanců, ESG

Lexnova logo
Lexnova s.r.o.
10. 4. 2024
Newslettery

Získejte až 100% dotaci na vzdělávání Vašich zaměstnanců

Rozvoj a vzdělávání v důležitých kompetencích vnímají zaměstnanci jako jeden z klíčových benefitů, které může zaměstnavatel nabídnout. Z druhé strany je však tato forma benefitu pro zaměstnavatele finančně náročná.

Přinášíme Vám exkluzivní možnost financování vzdělávání vašich zaměstnanců z dotačních titulů, které nejsou na trhu běžně dostupné a je možné z dotací profinancovat až 100 % nákladů na školení. Dotace jsou určeny pro všechny oblasti vzdělávání, např.: rozvoj  jazykových, technických, digitálních či manažerských či měkkých kompetencí.

Náš tým expertů je připraven Vám pomoci nejen s celým procesem získání dotace na vzdělávání Vašich zaměstnanců a administrativou s tím spojenou, ale i s vytvořením vzdělávacího plánu a výběrem nejvhodnějšího způsobu financování.

Máme speciální tréninkové a školící programy pro

Výrobní firmy

 • obsluha CNC
 • elektrikář dle 192/2022 Sb. – bývalá „padesátka“
 • apod.

Management

 • efektivní nástroje pro digitální recruitment zaměstnanců
 • time management
 • change management
 • efektivní vedení porad
 • školení využívaných IT nástrojů a aplikací
 • apod.

Ostatní

 • řadové zaměstnance v administrativě, obchodu
a dalších oblastech fungování firmy
 • specializovaná školení pro ředitele a učitele ve školách či pro pracovníky v sociálních službách

Rádi si s Vámi dohodneme schůzku a probereme konkrétní možnosti financování rozvoje Vašich zaměstnanců.


ESG

Zkratka ESG (environmental, social, governance) se stala fenoménem současnosti, a to nejen v oblasti investování, ale fungování firem vůbec.

ESG je metoda, díky níž firmy reportují své udržitelné obchodní strategie a efektivně naplňují stanovené cíle.

Vysoké ESG skóre je důležitým kritériem nejen pro investory, ale i pro samotné firmy, jelikož jim otevírá dveře například k výhodnějším úvěrům.

Pro vypočítávání ESG skóre bude sloužit směrnice pro nefinanční reportování CSRD, k posouzení vlivu na životní prostředí se už dnes používá EU Taxonomie.

ESG je fenomén, pod kterým si lze představit celou řadu věcí. V zásadě jde ale o zodpovědný a udržitelný přístup k investování a byznysu obecně.

ESG reporting stává povinným pro široký okruh velkých firem, což ovlivní také jejich dodavatele. Právě tato směrnice a přijetí standardů ESRS usnadnily firemní reporting sjednocením pravidel hry.

Aby se tedy ESG dalo ve firmách a institucích jednoduše implementovat a následně měřit, vzniklo velké množství ESG rámců a standardů, které stanovují přesné metriky a postupně se dále zpřesňují a také harmonizují.

Nicméně každý rámec na to jde trochu jinak, tudíž mezi jednotlivými přístupy existují mnohdy i značné rozdíly. Obecně se dnes nejvíce vychází z GRI (Global Reporting Initiative), v praxi se nejedná ani tak o konkrétní metriku, jako spíše o osnovu, jak k měření přistupovat.

Pro české prostředí je jedním z nejrelevantnějších standardů taxonomie EU, z které vychází nový nefinanční reporting Corporate Sustainable Reporting Directive (CSRD).

V taxonomii jsou stanovena kritéria, na základě kterých lze firmu označit za „udržitelnou” či „zodpovědnou”, resp. „nepoškozující prostředí“ a CSRD specifikuje, jaká data jsou společnosti povinny uvádět.

Oblast ESG se může zdát komplikovaná, ať už vzhledem k velkému množství legislativy a standardů, nebo k velkému množství dat, které společnosti musí reportovat.

Naši specialisté jsou tu pro vás. Pomohou vám s nastavením systému reportování, vypracováním dlouhodobé strategie společnosti a také s pravidelnou aktualizací dat.

S ohledem na velké množství úspěšně absolvovaných ESG auditů jsme schopni připravit pro vás službu na míru za nejvýhodnější cenu na trhu.

crosschevron-down