Lexnova
Média

Koalici rozděluje zákon o ochraně „whistleblowerů“

Lexnova logo
Lexnova s.r.o.
1. 3. 2023
Publikace

Neziskové organizace, včetně Transparency International, Rekonstrukce státu nebo Oživení, požadují zpřísnění zákona o ochraně whistleblowerů v oblasti anonymních oznámení.

Podle těchto organizací jsou anonymní oznamovatelé klíčoví v boji proti korupci a oznamují drtivou většinu nekalého jednání, které se děje na pracovišti. Tyto organizace se shodují na tom, že zákon by měl být upraven tak, aby byla zajištěna lepší ochrana whistleblowerů a aby byla upřesněna povinnost institucí a firem vytvářet interní systémy pro oznamování podezřelých praktik a zajištění anonymity whistleblowera.

Zakladatelé platformy Oznam.to, tvrdí, že whistleblowerové jsou klíčovými hráči v boji proti korupci a dalším neetickým praktikám. Pokud bude nástroj pro oznamování nekalého jednání fungovat dobře, pomůže nejen zaměstnancům a státu, ale také firmám, které včas předejdou problémům.

Organizace se také obávají možných odvetným opatřením vůči whistleblowerům ze strany zaměstnavatelů a proto požadují, aby byla poskytnuta větší právní ochrana těm, kteří nekalé jednání nahlásí.

Podle těchto neziskových organizací by bylo v zájmu všech, aby byly přijaty přísnější opatření, která by zajistila lepší ochranu oznamovatelů a zvýšila transparentnost v oblasti boje proti korupci a jiným nezákonným praktikám.

crosschevron-down